docFlow S.A. w likwidacji

siedziba firmy:

ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
kontakt: docflow@docflow.pl

NIP: 894-30-62-473
REGON: 361224406
KRS: 0000561810

docFlow S.A. w likwidacji zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 23.800.000,00 zł, opłacony w całości.

informacje dla akcjonariuszy

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Likwidatorzy Spółki pod firmą docFlow S.A. w likwidacji (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywają do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można składać:

1) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław,
2) przesyłką poleconą/kurierską na adres siedziby Spółki, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.

Jednocześnie Likwidatorzy Spółki informują, że podmiotem wskazanym przez WZA do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy jest Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Wrocław, dnia 28 września 2020 r.

Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Likwidatorzy Spółki pod firmą docFlow S.A. w likwidacji (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywają do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można składać:

1) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław,
2) przesyłką poleconą/kurierską na adres siedziby Spółki, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.

Jednocześnie Likwidatorzy Spółki informują, że podmiotem wskazanym przez WZA do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy jest Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Wrocław, dnia 19 października 2020 r.

Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Likwidatorzy Spółki pod firmą docFlow S.A. w likwidacji (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywają do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można składać:

1) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław,
2) przesyłką poleconą/kurierską na adres siedziby Spółki, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.

Jednocześnie Likwidatorzy Spółki informują, że podmiotem wskazanym przez WZA do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy jest Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408.

Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem.

Wrocław, dnia 03 listopada 2020 r.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Likwidatorzy Spółki pod firmą docFlow S.A. w likwidacji (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywają do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można składać:

1) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław,
2) przesyłką poleconą/kurierską na adres siedziby Spółki, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.

Jednocześnie Likwidatorzy Spółki informują, że podmiotem wskazanym przez WZA do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy jest Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408.

Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem.

Wrocław, dnia 18 listopada 2020 r.

Piąte (ostatnie) wezwanie do złożenia dokumentów akcji.

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Likwidatorzy Spółki pod firmą docFlow S.A. w likwidacji (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywają do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji można składać:

1) w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław,
2) przesyłką poleconą/kurierską na adres siedziby Spółki, ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław.

Jednocześnie Likwidatorzy Spółki informują, że podmiotem wskazanym przez WZA do prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy jest Noble Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018651, NIP 6760108427, REGON 350647408.

Niniejsze wezwanie jest piątym (ostatnim) wezwaniem.

Wrocław, dnia 8 grudnia 2020 r.