docFlow S.A. w likwidacji

siedziba firmy:

ul. Gwiaździsta 66
53-413 Wrocław
kontakt: docflow@docflow.pl

NIP: 894-30-62-473
REGON: 361224406
KRS: 0000561810

docFlow S.A. w likwidacji zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy w wysokości 23.800.000,00 zł, opłacony w całości.

informacje dla akcjonariuszy

W tym miejscu będą zamieszczane ważne informacje dla akcjonariuszy.

Chwilowo nie ma żadnych informacji.